Länkar till vänner

Chow chow

Minillas (Sverige)

Nellwood's (Sverige)

 

Bidachows (Danmark)

Bossche Front (Nederländerna)

Ciao chows (Sydafrika)

Mishna (Sydafrika)

Parmelia (Finland)

Zung Tzung Le (Tyskland)

 

Övriga raser

Komandorans (mastiff)

Kringelmyras (shiba)

Zallayas (dansk-svensk gårdshund)

Gurkans kennel i sociala medier

© Design: Jessling Original & Layout | All rights reserved by Gurkans kennel | Inga bilder får tas från denna hemsida utan tillstånd