Jessica Björling Brännlund | Lindom 150 | 871 91 Härnösand | Tel 070-288 46 94 | jessica@jessling.com

Jessling Original & Layout bildades i början av 2005. Jag jobbar från hemmet, vilket fungerar alldeles utmärkt med bra utrustning och fiber-uppkoppling mot internet.

 

Läsåret 94/95 utbildade jag mig till originalare i Bollnäs på den ettåriga eftergymnasiala utbildningen Kommunikation & Media. Efter det fick jag anställning på I-Företagen i Sverige AB (senare Kartbolaget i Sverige AB) där jag arbetade i några år med att sätta de annonsfinansierade besökskartor som företaget producerade.

 

Jag har även arbetat på tryckeri, vilket givit mig värdefull insyn i vad som händer efter att mitt arbete med en trycksak är färdigt och det lämnats till tryck.

 

Jag arbetar främst i macmiljö och i de vanligast förekommande programmen inom Adobe CC.

 

Min idé om layout, vare sig det handlar om trycksaker eller hemsidor är att det ska vara stilrent och snyggt.

© Jessling Original & Layout 2005-2019